شنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۶

تشکیلات عثمانی در ترکیه شبه نظامیان مسلح آک پارتی هستند

معاون حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گفت: حزب عدالت و توسعه یک تشکیلات شبه نظامی مافیایی به نام تشکیلات عثمانی ایجاد کرده است.اطلاعاتی به حزب جمهوری خواه خلق رسیده است که نشان می دهد برخی گروه های مافیایی نیز در مسلح کردن و سازماندهی این تشکیلات نقش داشته اند. 
به گزارش روزنامه جمهوریت، ولی آق بابا، معاون حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در اظهاراتی عنوان کرد: تشکیلات عثمانی در ترکیه تماماً شبه نظامیان مسلح حزب عدالت و توسعه هستند. در کنار این، تشکیلات سعادت نیز وجود دارد، این دو تشکیلات در حال سازماندهی شبه نظامی برای حزب عدالت و توسعه می باشند. این تشکیلات بعد از حوادث پارک گزی برای مداخله در هر گونه تجمع و تظاهرات مشابه تجهیز و سازماندهی شده اند. بعد از کودتای 15 جولای با نگاه به حوادث رخ داده می توان حدس زد که آنان مسلح هستند.
وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: اطلاعاتی به حزب جمهوری خواه خلق رسیده است که نشان می دهد برخی گروه های مافیایی نیز در مسلح کردن و سازماندهی این تشکیلات نقش داشته اند. حزب عدالت و توسعه در شب رفراندوم نیز بسیاری از این شبه نظامیان را مسلح کرده بود. آماده هر گونه احتمال دیگر بودند. به همین دلیل بود که ما تمام احتمالات را در نظر گرفته و دستور بیرون آمدن مردم به خیابان ها را صادر نکردیم. زیرا در صورت چنین پیامی احتمال نفوذ این افراد مسلح میان مردم مخالف و طراحی توطئه های تروریستی و مسلحانه بسیار محتمل بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر