سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۹۶

اقدام به خود سوزی دستفروش مریوانی

درپی توقیف چرخ دستفروش مریوانی وی درمقابل شهرداری این شهراقدام به خود سوزی کرد.
اسونیوز: بنا به خبرهای منتشره، دوشنبه مورخ" 11 اردیبهشت ماه " سالجاری درپی توقیف چرخ دستفروش مریوانی توسط عوامل شهرداری، وبا توجه به فقرشدید اقتصادی وی، وهمچنین بی نتیجه بودن مراجعات مکرر این شهروند، نسبت به بازپس گیری چرخ خود، درمقابل شهرداری این شهراقدام به خود سوزی نموده که با دخالت شهروندان، ازاقدام به خود سوزی جلوگیری شد.
ریشه معضل دستفروشی درشهرهای ایران وکردستان، به عوامل مختلفی منجمله"عدم مدیریت شهری درایجاد اشتغال وسازماندهی این قشر ازاجتماع، نبود زیر ساختهای اقتصادی مادر، بی کفایتی مسئولین، بستگی دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر