سه‌شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۶

مرگ زندانی کُرد در زندان + آمار

یکی زندانی کُرد در زندان مرکزی سنە (سنندج) بە دلیل عدم اعزام بە مراکز درمانی جانش را از دست داد.
با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار “هەنگاو”، طی ١٥ ماه گذشتە ٨ زندانی کُرد در زندان‌های ایران بە دلایل مختلف جانشان را از دست دادەاند.
بە گزارش (هەنگاو) و بە نقل از سایت حقوق بشری (هرانا)، یک زندانی کُرد با هویت “فردین فرامرزی” در پی وخامت حال و عدم رسیدگی لازم پزشکی ازجملە عدم اعزام بە مراکز درمانی در زندان سنە جانش را از دست داد.
وی روز یک‌شنبە حالش وخیم شدە و روز دوشنبە ٢٩ خردادماه جانش را از دست دادە است.
وی بە دلیل درد شدید از ناحیە قلب دو ڤار بە بهداری زندان مرکزی سنە مراجعە کردە بود کە بدون رسیدگی پزشکی بە بند بازگرداندە شدە است.
فردین فرامرزی که با اتهام مرتبط با به مواد مخدر از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود، علیرغم تایید عدم تحمل کیفر این زندانی از سوی پزشکی قانونی، در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شد.
با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار (هەنگاو)، از ابتدای سال ٩٥ تاکنون ٨ زندانی کُرد در زندان‌های ایران جانشان را از دست دادەاند کە ٣ تن از آنها سیاسی بودەاند.
هویت و مشخصات این زندانیان در جدول زیر آمدە است؛

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر