دوشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۹۶

ویان دخیل: تحرکات حشد شعبی باید زیر نظر نیروهای پیشمرگە باشد

نمایندە کوردهای ایزدی در پارلمان عراق می‌گوید کە حشد شعبی را مطلع ساختەایم کە بعد از عملیات آزاد سازی اطراف شنگال، باید این مناطق را ترک و نا امنی ایجاد نکنند.
ویان دخیل در اینبارە بە (باس‌نیوز) گفت: "مناطقی کە اکنون نیروهای حشد شعبی در آن قرار دارند، بر طبق توافق بودە ، ما نمی‌خواهیم حشد شعبی در این مناطق بماند، بە آنها اعلام کردەایم کە این مناطق کوردستانی است و بعد از اتمام عملیات باید آنجا را ترک کنند، زیرا آنجا مرزهای حکومت اقلیم کوردستان است، در آیندە هم هر تحرکی از سوی نیروهای حشد شعبی در این مناطق باید تحت نظر نیروهای پیشمرگە باشد".
این عضو پارلمان در ادامە اظهار داشت کە "حشد شعبی بە ما گفتەاند کە بعد از اتمام وظایفشان منطقە را ترک خواهند کرد ، ما هم بە آنها اعلام کردەایم تا وقتی کە اینجا هستند باید پایبند بە توافق بغداد و هولیر باشند".

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر