سه‌شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۶

صدور ٢١٨ ماه حبس برای ٥ شهروند کُرد

هەنگاو: از ابتدای سال خورشیدی ٥ شهروند کُرد از سوی دادگاهای ایران بە زندان محکوم شدەاند.
با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار (هەنگاو)، دو ماه و نیمی کە از فصل بهار گذشتە است، دادگاه‌های ایران ٥ شهروند کُرد را بە زندان محکوم کردەاند.
برپایە این گزارش پنج شهروند اهل بوکان، میاندوآب، سقز، ارومیە و بانە بە دلیل فعالیت‌های سیاسی و صنفی بە ٢١٨ ماه زندان محکوم شدەاند.
احکام صادر شدە بە شرح زیر می‌باشد؛
١_ اسماعلی بوکانی اهل بوکان محکوم بە تحمل ١٢ ماه حبس تعزیری.

٢_ بشیر پیرماوانە اهل ارومیە محکوم بە تحمل ٦٠ ماه حبس تعزیری.

٣_ اندیشمند یزدانی اهل میاندوآب محکوم بە تحمل ٢٤ ماه حبس تعزیری.

٤_ عثمان اسماعیلی اهل سقز محکوم بە تحمل ٢ ماه حبس تعزیری.

٥_ حسین دانشمند اهل بانە محکوم بە تحمل ١٢٠ ماه حبس تعزیری.
عثمان اسماعیلی بە دلیل فعالیت‌های صنفی و چهار شهروند دیگر بە اتهام همکاری با احزاب کُرد اپوزسیون ایران و جاسوسی از سوی دستگاه قضایی ایران بە زندان محکوم شدەاند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر