پنجشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۹۶

محلە السینا آزاد شد

پس از ٤ روز نبرد محلە السینا واقع در شرق رقا بە کنترل نیروهای سوریە دمکراتیک درآمد. مبارزان وارد محلە البیاطرە شدند. پیشروی مبارزان در بخش غربی هم ادامە دارد و درگیرهای سنگینی در محلە دارایی در جریان است
تازەترین گزارشها از پیشروی مبارزان نیروهای سوریە دمکراتیک در عملیات خشم فرات حکایت دارد. پس از نبرد چهار روزە سرانجام مبارزان محلە السینا را چنگال تبهکاران داعش آزاد نمودند. فعالیت پاکسازی این محلە آغاز شدە است. نبرد سنگین مابین نیروهای ق.س.د و تبهکاران داعش در محلە البیاطرە در جریان است.
درگیری سنگینی در محلەهای غربی رقا هم ادامە دارد. تبهکاران داعش بە سە نقطە نیروهای ق.س.د در الصباحیە حملە کردند و هر سە حملە خنثی گردیدند. درگیری همچنان ادامە دارد. گفتە شدە کە دست کم یک سرکردە داعش همراە با ٩ تبهکار دیگر از پای درآمدەاند و ١٢ تبهکار دیگر هم زخمی شدەاند.
مبارزان ق.س.د روز گذشتە در این بخش رقا وارد محلە البرید شدە و آن را آزاد کردند. پیشروی در این بخش رقا همچنان ادامە دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر