چهارشنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۹۶

احراز هویت ٢٣ تن از بازداشت شدگان اخیر کوردستان

طی هفتە گذشتە نیروهای امنیتی حکومت ایران بیش از ١٠٠ شهروند کورد را بە اتهام عضویت در گروه‌های سلفی بازداشت کردە است.
سایت حقوق بشری (هەنگاو) تاکنون هویت ٢٣ تن از بازداشت شدەگان اخیر را احراز نمودە کە هویت آنها در پی می‌آید؛
ثلاث باباجانی:
١_ سردار امینی ٢_ غدیر امینی ٣_ سردار رحمانی ٤_ محمود احمدی
پاوە :
١_ قانع خون سیاوشان ٢_ ماکوان احمدی ٣_ یاسر حسن‌زادە ٤_ یوسف بهرامی
روانسر:
١_ فرمان مظفری ٢_ فاروق مظفری ٣_ بهمن غلامی
ارومیە:
١_ ملا علی ایوبی ٢_ هدایت علیزادە
پیرانشهر:
١_ سیروان قنبردوست ٢_ احمد شیرینی ٣_ احمد قنبردوست ٤_ احمد
سردشت:
١_ آوارە ٢_ صلاح ٣_ عبدالقادر
مهاباد:
١_ عزیز
جوانرود:
١_ علی عزیزی
نوسود:
١_ نعمان آذری
این افراد بە اتهام همکاری با گروهای وهابی بازداشت و بە گفتە شاهدان عینی در حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتەاند.
تاکنون هیچ اطلاعاتی در بارە محل نگهداری این شهروندان بازداشت شدە در دست نمی‌باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر