سه‌شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۶

نمایندە سردشت: نیروی انتظامی خون‌بها دهد(!)

پس از قتل کولبر جوان سردشتی از سوی هنگ مرزی نیروی انتظامی و گسترش دامنە اعتراضات در میان اقشار جامعە، نمایندە مجلس شورای اسلامی از شهر سردشت از پرداخت دیە بە خانوادە کولبر جوان از سوی نیروی انتظامی خبر دادە است
کشتن کاسبکاران و کولبران کرد در مرزهای روژهلات بە موضوع روزانە رسانەها مبدل شدە است. در تازەترین مورد سیروان عزیزی جوان سردشتی روز چهارشنبە ٢٤ خرداد (١٤ ژوئن) بخاطر دو کارتن سیگار هدف آتش نیروهای مرزبانی قرار گرفت و درجا جان سپرد. انتشار تصاویر پیکر بی‌جان سیروان در رسانەها موجی از اعتراض را بە دنبال داشت. احزاب و جریانهای سیاسی کُردی، فعالین عرصە مدنی در داخل و خارج از میهن خواستار پایان سکوت جامعە در قبال آنچە "وحشیگری علیە کولبران" نامیدە، شدند و مردم را بە واکنش دمکراتیک فراخواندند.
پس از بازتاب وسیع این جنایت مأموران رژیم و با گذشت یک هفتە نمایندە سردشت سرانجام لب بە سخن گشود و در اظهاراتی خواهان شناسایی فرد یا افراد قاتل در میان اعضای نیروی انتظامی شدە است.
رسول خضری نمایندە سردشت و پیرانشار در مجلس ایران در ادامە گفت کە پیگیر گرفتن دیە (خون‌بها) از نیروی انتظامی هستیم. از قرار معلوم اظهارات این نمایندە پس از یک هفتە نشان‌دهندە نگرانی شدید مسئولان رژیم ایران از انتقام خون سیروان عزیزی است.
بنابە آمار شبکە حقوق بشر کردستان، سردشت مرگبارترین مرزها را برای کولبران کرد دارد. سال گذشتە میلادی (٢٠١٦) در این منطقە ١٨ کولبر از سوی نیروهای انتظامی کشتە و یا زخمی شدەاند و هیچکدام از قاتل/قاتلان آنان مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتەاند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر