شنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۹۶

تلاش جدید کنگره ملی کردستان برای گفتگوی ملی با مذاکره با پارتی آغاز شد

به گزارش کوردانه به نقل از فرات نیو،ز ظهر روز گذشتە هیاتی از نمایندگان کنگرە ملی کردستان در رابطە با برگزاری کنگرە ملی، با حزب دمکرات اقلیم کردستان و حزب زحمتکشان کردستان در شهر هولیر دیدار و گفتگویی داشتەاند. این هیات طی روزهای گذشتە با احزاب و جریانات سیاسی در شهرهای هولیر و سلیمانیە نیز دیدار و گفتگو داشتەاند.
ظهر روز گذشتە هیاتی از نمایندگان کنگرە ملی کردستان در رابطە با برگزاری کنفرانس ملی طی نشستی دو ساعتە در هولیر با مسئولان حزب دمکرات کردستان بە بحث و گفتگو پرداختند.
مسئولان حزب دمکرات این نشست راموفقیت آمیز دانسته و گفتەاند پیشنهادات ارائە شدە را در سطوح بالاتر حزب مطرح خواهند کرد.
پس از این نشست، علی حسین مسئول ارتباطات داخلی حزب دمکرات کردستان عراق طی گفتگویی با روژنیوز گفت با اعضای کنگرە ملی کردستان بر سر مسائل مهمی از جملە برگزاری کنفرانس ملی و اتحاد کردها بە بحث و گفتگو نشستەاند و پیشنهادات زیادی در همین رابطە ارائە شدە است.
او همچنین گفت آنچە برای آنان در این نشست حائز اهمیت بود، یکپارچگی خلق کرد بودە و نتایج این نشست را بە اطلاع رهبری حزب خواهند رسانند تا در مورد آن تصمیم گیری شود.
همچنین طاهر کمالی زادە جانشین روسای مشترک کنگره ملی کردستان طی سخنانی این دیدار را موفقیت آمیز خواند و گفت امیدوار است در جهت یکپارچگی ملت کرد این پروژە با موفقیت بە پایان برسد.
هیات نمایندگان کنگرە ملی کردستان در ادامە دیدارها در اقلیم کردستان روز گذشته همچنین با نمایندگان حزب زحمتکشان کردستان دیدار و تبادل نظر کرد.
کامران برواری از اعضای هیأت ک.ن.ک در همین رابطه بە روژ نیوز گفت این نشست با استقبال اعضای حزب زحمتکشان از پروژە کنگرە ملی برگزار شد و آنها آمادە همکاری و همراهی در زمینه همبستگی ملی هستند.
او در عین حال از ادامه دیدارها با جریانات دیگر طی روزهای آتی خبر داد و گفت بە نظرات و پیشنهادات همه طرف‌ها گوش می دهند، برای اینکە می خواهند همە جریانات موجود در کردستان بدون هیچ گونە محدودیتی در کنفرانس ملی شرکت کنند.
هیأت اعزامی کنگره ملی طی روزهای گذشته، با نمایندگان اتحادیە میهنی کردستان، جنبش تغییر و احزاب اسلامی نیز دیدار و گفتگو کرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر