چهارشنبه، تیر ۰۷، ۱۳۹۶

خودسوزی دو زن ٢٣ سالە در دیواندرە و سردشت

طی چند روز گذشتە دو زن در شهرهای سردشت و دیواندرە اقدام بە خودسوزی کردەاند کە یکی از آنها جانش را از دست داد.
بە گزارش “هەنگاو”، روز دوشنبە ٥ تیرماه، یک زن جوان اهل دیواندرە کە یک‌شنبە هفتە گذشتە اقدام بە خودسوزی کردە بود، در یکی از مراکز درمانی شهر تبریز جانش را از دست داد.
خبرنگار “هەنگاو” در دیواندرە هویت این زن ٢٣ سالە را “شادی منصوری” ساکن روستای “درەگاوان” دیواندرە اعلام کردە است.
این زن جوان کە مادر یک نوزداد ١٩ ماهە نیز می‌باشد، بە دلیل اختلاف با همسرش اقدام بە خودسوزی کردە است.
از سوی دیگر، روز یک‌شنبە ٤ تیرماه، “بریوان محمدی” ٢٣ سالە و ساکن “بیوران سفلی” از روستاهای سردشت، اقدام بە خودسوزی کردە است.
این زن نیز بە دلیل اختلافات خانوادگی اقدام بە خودسوزی کردە و هم‌اکنون در یکی از مراکز درمانی ارومیە تحت مراقبت‌‌های پزشکی می‌باشد.
پزشکان احتمال زندە ماندن این زن جوان ا کم دانستەاند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر