دوشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۹۶

عملیات نیروهای گریلا علیە یگانهای ویژە ارتش در موش؛ ۱۳ نظامی کشتە شدند

در عملیات گریلایی نیروهای مدافع خلق در آمَد، موش، بازید و سرت دست‌کم ۱۶ نظامی ترکیە کشتە شدند
مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق با صدور اطلاعیەای از کشتە شدن ۱۳ نظامی ترکیە در موش حین عملیات گریلایی علیە یگانهای مخفی رژیم ترکیە خبر دادە است
در این اطلاعیە آمدە است:"
"روز اول ژوئن (۱۱ خرداد) نیروهای یژاستار [گریلاهای زن] در حومە روستای زنگوک- موش در عملیاتی علیە نیروهای ویژە و پلیس و ضدگریلا، یگانهای مخفی را محاصرە کردە و در ساعت ۱۹:۴۵ ضربات مرگباری را بر مواضع آنان وارد کردند. نیروهای تقویتی هم هدف قرار گرفتند. گریلاهای ما پس از انجام عملیات مذکور با موفقیت بە محل وظایف خود برگشتند. در این عملیات ۱۰ نیروی ویژە و سە ضدگریلا (کنترا) کشتە و تعداد بیشتری زخمی شدند. هفت اسلحە و ۷ کولەپشتی دشمن منهدم گردیدند.
ساعت ۷ روز ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) نیروهای ما علیە یگان ضدگریلا (کنترا) در عرصە ‌شهید بروسک –آمَد عملیاتی را بە انجام رساندند. ۲ کنترا در این عملیات از پای درآمدە و یک تن هم زخمی شد. مواضع استقرار کنتراها بە تمامی منهدم گردید.
در همین روز نیروهای یژاستار رأس ساعت ۱۸:۱۵ علیە نظامیان اشغالگر ارتش ترکیە در اطراف تپە پایگاە ودات اوزکایا منطقە بازید حومە آگری عملیاتی نظامی را ترتیب دادند و در این عملیات یکی از نظامیان ترکیە از سوی تک‌تیراندازهای ما کشتە شد.
ساعت ۱۹:۳۰ همین روز گریلاهای ما در منطقە برواری حومە سرت عملیاتی نظامی را علیە پایگاە هیشت انجام دادند. از تعداد دقیق تلفات نیروی دشمن خبری در دست نیست."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر