دوشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۹۶

بازداشت هنرمند کورد خوراسانی بە اتهام خواندن برای کوردستان و پیشمرگە

بە گزارش رسانەهای حقوق بشر کوردستان، یکی از هنرمندان کورد خراسان پس از پخش آهنگی بە نام “بژی کوردستان” (زندە باد کُردستان) از سوی نیروهای اطلاعاتی ایران بازداشت شد.
برپایە گزارش (هەنگاو)، سە هفتە پیش، نیروهای اطلاعاتی شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی بە منزل “مهدی پاک‌مهر” خوانندە جوان کورد یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.
بە گفتە یک مبع موثق این هنرمند کورد مدت ٣ هفتە است کە در بازداشتگای ادارە اطلاعات بجنورد نگهداری می‌شود و اجازە ملاقات با خانوادە از وی سلب شدە است.
ادارە اطلاعات بە اتهام نام بردن از کوردستان، پیشمرگە و پرچم کوردستان در این آهنگ اقدام بە دستگیری مهدی پاک مهر کردەاند.
این هنرمند کورد در آهنگ منتشر شدە از اتحاد کوردها و بە اهتزاز در آمدن پرچم کُردها و شکست دشمنان سخن گفتە و بە مانند یک کورد خراسانی می‌گوید کە جانم را می‌دهم در قبال بر افراشتە ماندن پرچم سرزمینم.
در شمال خراسان نزدیک بە ٢ میلیون کورد در دو استان خراسان شمالی و خراسان رضوی زندگی می‌کنند کە اجداد آنها ٤٠٠سال پیش بە شمال شرقی ایران کوچاندە شدە و آنها هنوز فرهنگ و زبان خود را پاس داشتە و عشق بە میهن (کوردستان) میان آنها زندە است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر