جمعه، تیر ۲۳، ۱۳۹۶

روزانه 2 میلیون لیتر فاضلاب به دریاچه زریبار سرازیر میشود

در سایه بی توجهی مسئولین، روزانه بالغ بر 2 میلیون لیتر فاضلاب در مریوان تولید وقسمت زیادی از آن به دریاچه ارومیه سرازیر میشود.
اسونیوز:به گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان، میانگین سرانه تولید فاضلاب برای هر فرد ایرانی 150 لیتر است. با احتساب جمعیت مریوان"150 " هزار روزانه بالغ بر 2 میلیون لیتر فاضلاب در مریوان تولید وبخش اعظم آن به دریاچه زریبار مریوان سرازیر میشود.
شایان ذکر است که، تاکنون توسط مسئولین شهری و سازمان حفاظت از محیط زیست هیچ گونه اقدام جدی در این راستا صورت گرفته نشده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر