شنبه، تیر ۱۷، ۱۳۹۶

ممانعت نیروهای امنیتی از خاکسپاری یک شهروند بهایی در کُردستان

نیروهای امنیتی حکومت ایران از مراسم خاکسپاری یک شهروند بهایی در شهر بوکان جلوگیری کردن.
بەگزارش”هەنگاو”، طی روزهای گذشتە نیروهای امنیتی ایران از مراسم خاکسپاری یک شهروند بهایی ساکن بوکان با هویت “نورالە قربانزادە” ممانعت بە عمل آوردند.
یک منبع موثق در ایبارە بە “هەنگاو” اعلام کرد کە نیروهای امنیتی حتی مانع برگزاری مراسم ختم وی شدەاند و مردم را با زور پراکندە کردەاند.
“نورالە قربان‌زادە” اصالتا اهل میاندوآب بودە و سال ٥٧ و پس از آنکە جریانات افراط داخل حکومت ایران اقدام بە سوزاندن آن دستە از بهایی‌هایی کە حاضر نشدند مسلمان شوند در شهر میاندوآب کردن، بە بوکان آمدە و تا زمان مرگش در بوکان زندگی کرد.
آن‌زمان کنترڵ بوکان در دست نیروهای اپوزسیون کُرد بود و بهایی‌ها از حقوق خود برخوردار بودە و کسی می‌توانست آنها را بە زور وادار بە تغییر دین مجبور نماید.
قربان‌زاە یکی از چهرەهای خوشنام ساکن بوکان بودە است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر