شنبه، تیر ۱۷، ۱۳۹۶

عدم پردادخت حقوق کارمندان شهرداری مریوان

کارمندان شهرداری مریوان چندین ماه است کە حقوق خود را دریافت نکردەاند.
بەگزارش “هەنگاو”، کارگران و کارمندان شهرداری مریوان مدت ٤ ماه است کە حقوق خود را دریافت نکردەاند.
یکی از کارگران شهرداری مریوان ضمن تایید این خبر بە “هەنگاو” اعلام کرد، عدم پرداخت حقوق معوقە کارمندان آنها را با مشکلات جدی روبرو کردە است.
این منبع در ادامە اضافە نمود کە کارمندان و کارگران شهرداری برای اینکە از سر کار خود اخراج نشوند از برگزاری تجمع اعتراضی و درخواست حقوق معوقە خود پرهیز می‌کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر