جمعه، تیر ۱۶، ۱۳۹۶

عملیات گریلایی در چَله و شمزینان

ه.پ.گ اعلام نموده است که کارزار انقلابی شهید بدران و شهید نالین علیه نظامیان ترکیه همچنان ادامه دارد و ارتش ترکیه در تحرکات منطقه کاتو از سلاحهای شیمیایی استفاده کرده است
مرکز اطلاع رسانی نیروهای مدافع خلق با صدور اطلاعیه‌ای از تداوم عملیات نیروهای خود خبر داده است. در این اطلاعیه آمده است:"

نیروهای ما در ادامه کارزار انقلابی شهید بدران و شهید نالین علیه نظامیان ترکیه در مناطق چَله و شمزینان ضربات سهمگینی را بر ارتش ترکیه وارد کرده‌اند.

روز ۵ ژوئیه / ۱۴ تیر نیروهای ما رأس ساعت ۷:۳۰ بامداد عملیاتی را علیه پست بازرسی نظامیان ترکیه در پایگاه چمان منطقه شمزینان حومه جولمرگ به انجام رساندند. تعداد دقیق کشته و زخمی‌های ارتش ترکیه محرز نیست.

ساعت ۱۱ همین روز نیروهای ما در تپه شهید مظلوم منطقه چَله یگانی از نیروهای دشمن را هدف قرار دادند. در این عملیات موفق دو نظامی ترکیه به هلاکت رسیدند. از سوی دیگر در ساعت ۱۴:۴۰ همین روز نیروهای ما علیه نظامیانی کە درصدد ورود با خودرو عمومی به این پایگاه بودند حمله کردند. از تعداد دقیق کشته و زخمی‌های ارتش ترکیه خبری موثق در دست نیست.

یکی از نظامیان رژیم استعمارگر ترکیه از سوی تک‌تیراندازان ما در ساعت ۱۴ همین روز در تپه شهید مظلوم بە هلاکت رسید.

یک نظامی در درسیم کشته و یک تن دیگر زخمی شد

نیروهای ما ساعت ۱۷ روز ۱ ژوئیه/ ۱۰ تیر ماه نظامیان ترکیه را در منطقه مرخو حومە بخش پلور درسیم هدف قرار دادند. در این عملیات گریلایی یک نظامی کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد.

ارتش ترکیه در کاتو ژیرکا ۲۷ بار از اسلحه‌های غیرمتعارف استفاده کرد

روز ۱۹ آوریل / ۳۰ فروردین ارتش غاصب ترکیه در منطقه بیت‌الشباب حومه شرنج تحرکات وسیعی را آغاز کرده و در ۲۱ آوریل / ۱ اردیبهشتبا همکاری مزدوران محلی و عناصر کنتراگریلا در منطقه کاتو ژیرکا عملیاتی را آغاز کرده‌اند.

روز ۲۵ آوریل /۵ اردیبهشت جتهای جنگنده رژیم ترکیه منطقه کاتو ژیرکا را بشدت بمباران کردند. دشمن در این بمبارانها از جنگ‌افزارهای شیمیایی استفاده کرد.

روز ۲۷ آوریل/ ۷ اردیبهشت ارتش اشغالگر درصدد ورود بە عرصه‌های تحت نفوذ گریلا بودند و نیروهای ما پاسخهای دندانشکنی به آنان دادند. نیروهای ما یکی از عناصر کنتراگریلا و یک مزدور را از پای درآوردە و یک دمانچه و یک قبظه اسلحه کلاشینکف را بە غنیمت گرفتند. ارتش ترکیه پس از ناکامی دوباره منطقه را آماج بمب‌های شیمیایی قرار داد.

در این درگیری که از دوماه پیش آغاز شده ارتش غاصب ترکیه مداوما منطقه را با جت‌های جنگنده بمباران می‌کند. آنچنان که برای نیروهای ما محرز شده است ارتش ترکیه در خلال دو ماه گذشته ۲۷ بار، اسلحه‌های شیمیایی را در بمبارانها بکار گرفته است.

در نتیجه حملات شیمیایی رژیم غاصب ترکیه یکی از رفقای ما به شهادت رسیده است.

شناسنامه رفیق جانباخته به این شرح است:


چتین آکداغ با کد سازمانی "چکدار سعید"

متولد موش

زمان ومکان شهادت: ۷ ژوئن ۲۰۱۷ / شرنخ

روز چهارم ژوئیه اطلاعیه‌ای را مبنی بر عملیات نیروهای خود در روز دوم ژوئیه علیه نظامیان ترکیه حین نگهبانی کارگاه راهسازی مابین شرنخ و وان وابسته به رژیم ترکیه را منتشر کرده بودیم. در این درگیری ۳ تن از رفقای ما پس از مقاومتی قهرمانانه به کاروان شهدای راه آزادی ملحق شدند.

اسامی رفقای شهید از این قرار است:


بارش یماز با کد سازمانی "آندوک آرارات"

متولد آگری

زمان و مکان شهادت: ۲ ژوئیه ۲۰۱۷ / شرنخ


سلامی تملکوران با کد سازمانی " چکدار گارسی"

متولد شرنخ

زمان و مکان شهادت: ۲ ژوئیه ۲۰۱۷ / شرنخ


ودات آکدوگ با کد سازمانی "مروان گابار"

متولد سرت

زمان و مکان شهادت: ۲ ژوئیه ۲۰۱۷ / شرنخ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر