جمعه، آبان ۰۷، ۱۳۹۵

پنج نظامی رژیم ترکیە در درگیری با نیروهای گریلا از پای درآمدند

اعلام شد کە در درگیری با نیروهای گریلای ه.پ.گ و یژاستار ، پنج نظامی دیگر رژیم ترکیە بە هلاکت رسیدەاند.
مرکز اطلاع‌رسانی و مطوعات نیروهای مدافع خلق با صدور بیانیەای از تداوم درگیری با نظامیان اشغالگر ترکیە در مناطق جولمرگ ، شرنخ، چولک، آمد، درسیم و هاتای خبر دادە است. ه.پ.گ در بیانیە امروز خود اسامی ٤ گریلای جانباختە را نیز اعلام کردە است.
ه.پ.گ در بیانیە خود از درگیری نیروهای گریلا با نظامیان ترکیە در روز ٢٦ اکتبر در ارتفاعات شهید هوزان منطقە بینبیر شهرک گور حومە جولمرگ سخن بە میان آوردە است کە در این درگیری ٤ نظامی دولت ترکیە از پای درآمدند. بە گفتە ه.پ.گ تعداد کشتەها و زخمیهای دشمن بیش از این تعداد است. این عملیات در تجلیل از شهدای عرصە زاگرس صورت گرفتە است.
روز ٢٥ اکتبر تک‌تیراندازهای گریلا یکی از نظامیان ارتش ترکیە را در منطقە قلابان شرنخ از پای درآوردند.
روز ٢٦ اکتبر هم نیروهای گریلا عملیاتی انفجاری را برعلیە نظامیان ترکیە در مرکز داراهنە حومە چولک انجام دادند.جزئیات این عملیات در بیانیەهای آتی منتشر خواهد شد.
ه.پ.گ در ادامە می‌افزاید:
"پس از تحرکات وسیع ارتش ترکیە در عرصە مبارزاتی شهید مزگین در بدلیس در روزهای ٢١ و ٢٢ اکتبر، هواپیماهای جنگندە ترکیە این عرصە را در ٢٣ اکتبر بە شدت بمباران کردند، ٤ تن از گریلاهای ما حین بازگشت از وظایف خود بە شهادت رسیدند.
گریلاهای ما روز ٢٢ اکتبر در عملیاتی نظامی بە پایگاە پلور درسیم حملە کردند، در این عملیات تعدادی از نظامیان دشمن کشتە و زخمی شدند. از تعداد دقیق تلفات نظامیان دشمن خبری در دست نیست. در این عملیات ٥ تن از رفقای ما با مقاومتی قهرمانانە بە شهادت رسیدند. جزئیات بیشتر در بیانیەهای آتی منتشر می‌شود.
روز ٢٥ اکتبر نیروهای ما در منطقە "دورت یول" حومە هاتای کارخانە سنگ وابستە بە دولت و رژیم حاکم را هدف قرار دادە و ١٥ کامیون و یک دستگاە بیل مکانیکی را بە آتش کشیدند."

ه.پ.گ در پایان بیانیە اسامی گریلاهای جانباختە را بە این شرح اعلام کردە است:

زانا اوزجان با کد "دارا نورشین"، متولد بدلیس، زمان و مکان شهادت: ٢٣ اکتبر ٢٠١٦ - بدلیس

ودات تکین با کد "سورو زردشت"، متولد الیح، زمان و مکان شهادت: ٢٣ اکتبر ٢٠١٦ - بدلیس

جاهد بیهان با کد "یلماز جمشید"، متولد بدلیس ، زمان و مکان شهادت: ٢٣ اکتبر ٢٠١٦ - بدلیس

سمیح باز با کد "چکدار باز"، متولد الیح، زمان و مکان شهادت: ٢٣ اکتبر ٢٠١٦ - بدلیس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر