یکشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۹۵

گریلاهای یژاستار در شمذینان: به نبرد و مبارزە در راە بریتان ادامه می‌دهیم

خبرنگار خبرگزاری فرات با حضور در مناطق جنگی شمذینان که صحنه درگیری‌های سنگین با ارتش ترکیه است با شماری از گریلاهای نیروی یژاستار گفتگویی انجام داده است. زنان گریلا می‌گویند الگوی مقاومت آنها سمبل‌هایی چون زیلان و بریتان هستند. 
گلناز کاراتاش انقلابی کرد معروف به بریتان، ٢٤ سال پیش در سال ١٩٩٢ در جریان هجوم نیروهای اشغالگر ترکیه که با همراهی نیروهای حزب دمکرات کردستان عراق همراه شده بود، در خط پشیین نبرد فرماندهی کرد. او پس از نبردی سنگین وقتی که دیگر گلولەای در تفنگش نبود، در محاصره نیروهای حزب دمکرات کردستان خود را از بلندای یک سخره به پائین پرتاب کرد تا اسیر نشود. او با مقاوتش و این اقدام فدائیانه به مبارزی اسطورەای در تاریخ زنان کردستان مبدل شد. 25 اکتبر سالروز جانباختن بریتان است. گریلاهای یژاستار که هنوز به مبارزه بریتان و همرزمانش پس از 24 سال ادامه می‌دهند در مناطق جنگی شمذینان که هدف حملات شدید ارتش ترکیه قرار دارد با خبرگزاری فرات گفتگو کردەاند. 

یک گریلای اصالتا ترک‌تبار که با نام بریتان ملاتیه شناخته می‌شود در مورد مبارزە و زندگی گلناز کاراتاش می‌گوید: "رفیق بریتان فرمانده و سمبل مقاومتی بوده که یادش در دل‌ها زنده است. ما اکنون در مناطقی که زمانی رفیق بریتان در آن آزادانه نفس کشیده است سنگربندی کردەایم که بسیار معنابخش است. رفقا در جنبش ما علاقەمند به انتخاب نام‌هایی مانند بریتان، زیلان، ویان و شیلان هستند از آنجا که آنها به ما یاد دادند یک مبارز فدائی چگونه مقاومت می‌کند."

او می‌افزاید: "رفیق بریتان هنوز هم الگوی مقاومت و زندگی برای ما بوده و روحیەی او در زندگی امروز زنان گریلا جاریست. من به عنوان یک زن ترک، آزادیخواهان غیر کرد را نیز به حضور در پ.ك.ك دعوت می‌کنم به این خاطر که برای بشریت می‌جنگیم."

جاندا آرارات همرزم او که از زمان شروع درگیری‌ها در شمذینان حضور دارد نیز می‌گوید: "ما اینجا به مشی بریتان در مسیر آزادی ادامه می‌دهیم. نبرد در منطقەای مانند شمذینان دارای شور و بار معنوی بوده و احساس متفاوتی دارم. از شروع بهار رفقای گریلا با فداکاری و تلاش زیادی در این سنگرها موضع گرفتەاند. گریلاها در حین عملیات‌ها به مواضع ارتش ترکیه حمله می‌کنند."

جاندا می‌افزاید: "این سنگرها یادآور ٢٤ سال پیش و مبارزەی رفیق بریتان در برابر نیروهای اشغالگر است. ما به عنوان رهروان بریتان هرگز حاضر به قبول شکست و تسلیم شدن نیستیم. طی درگیری‌های اخیر یک همرزم ما به تنهایی چند روز در محاصره دشمن ایستادگی کرد و در آخرین لحظات با از پای درآوردن سه نظامی و برداشتن سلاح آنها به مقرش بازگشت. او نمی‌خواست تسلیم شود و پیروز شد. ما با این روحیه مبارزه می‌کنیم."
هوی و ژیان هم دو گریلای دیگر در همین منطقه هستند که در سنگرها به وضعیت گریلاهای بیمار و زخمی رسیدگی می‌کنند. هوی شورش که مسئولیتش را مقدس می‌داند، می‌گوید که هر کاری برای رفقایش انجام دهد کم است. او می‌گوید: "گریلاهای یژاستار تحت هیچ شرایطی تسلیم دشمن نمی‌شوند و ارتش ترکیه باید بداند به حملاتش پاسخ می‌دهیم. دولت ترکیه اگر تصور می‌کند مناطق تحت حفاظت خود را به نیروهای ارتش واگذار می‌کنیم در اشتباه است." 

ژیان ارن که در کنار هوی شورش مشغول درمان همرزمانش در شمذینان است نیز می‌گوید: "گریلاهای حاضر در این منطقه حملات زیادی علیه نیروهای اشغالگر ترکیه انجام دادەاند. موضع رفیق بریتان برای ما منشور آزادی و مقاومت بوده و مبارزه ما بر این قاعده استوار است. ارتش فقط در یک عملیات 33 کشته بر جا گذاشت و باید گفت از وجود گریلاهای یژاستار در منطقه خوف دارند. ترس آنها ناشی از تجارب سالیان دراز جنگ با پ.ک.ک است."

گریلاهای یژاستار پس از گفتگوی با خبرنگار فرات، چای و حلوا تهیه می‌کنند. گریلایی بنام چاوره می‌گوید رفیق بریتان از حلوا خوشش می‌آمد و هرسال در روزهای مصادف با جانباختن او به یادش حلوا می‌پزند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر