جستجوی این وبلاگ

شنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۶

خائنین به کورد و کوردستان ...جاش

تصوير شمارى از جاشهاى خودفروش منطقه سقز به همراه پاسداران اشغالگر كردستان

برگرفته از صفحه فیسبوک.....جاشهاى منطقه سقز