جستجوی این وبلاگ

شنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۶

عرفان قانعی فرد، جاسوس حکومت اسلامی که، از ساواک و واواک دفاع میکرد در امریکا دستگیر شد.

عرفان قانعی فرد کسی که بی محابا از نظام جمهوری اسلامی حمایت می کرد ومواضع تندی نسبت به کردها داشت، به جرم ورود غیر قانونی از مرز مکزیک و با داشتن بیش از بیست چمدان به امریکا توسط اف بی ای دستگیر شد .
.نامبرده به عنوان یک مهره وزارت اطلاعات در خارج شناخته میشود، او در مصلحبه های ترتیب داده شده توسط بی بی سی فارسی از ساواک واز واواک حکومت اسلامی دفاع می کرد.
دستگیری قانعی فرد می تواند اطلاعات با ارزشی را در اختیار مقامات امریکا قرار دهد.