شنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۶

عملیات آزادسازی طبقا: ۵۲ تبهکار بە هلاکت رسیدند

در درگیریهای حومە طبقا دست‌کم ۵۲ تبهکار داعش از سوی نیروهای سوریە دمکراتیک بە هلاکت رسیدند
درگیری مابین نیروهای سوریە دمکراتیک و تبهکاران داعش در روستای ساحل الخشت چهار روز را پشت سر گذاشت. درگیری در این روستا همچنان ادامە دارد. دو تبهکار داعش در انفجار مین کارگذاری شدە مبارزان بە هلاکت رسیدەاند. 
در روستای سفسفە و عبادە هم درگیریها همچنان ادامە دارند. اعلام شد کە در درگیریهای این روستا ۴۰ تبهکار داعش از پای درآمدەاند کە در میان آنان اجساد دو سرکردە داعش شناسایی شدەاند. علاوە بر اجساد ۱۸ تبهکار، مقادیر زیادی اسلحە و مهمات هم بە دست نیروهای آزادیخواە افتادە است.
در طبقا جدیدە هم در درگیریهای شب گذشتە کە تا بامداد امروز ادامە داشت ۱۰ تبهکار از پای درآمدند. مقادیر زیادی مهمات و اسلحە هم در این منطقە بە دست مبارزان افتاد. 
در درگیریهای دیروز (۴ ماە مە/ ۱۴ اردیبهشت) در روستای ساحل الخشب و ۳ محلە طبقا، ۷۳ تبهکار داعش از پای درآمدە بودند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر