جمعه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۶

نجات چهار هزار غیرنظامی روستاهای شمالی رقا از سوی نیروهای سوریە دمکراتیک

در ادامە مرحلە چهارم عملیات خشم فرات مبارزان نیروهای سوریە دمکراتیک ضربات سهمگینی را بر تبهکاران داعش وارد می‌آورند. از سویی دیگر اعلام شد کە چهارهزار غیرنظامی ساکن روستاهای شمال رقا از سوی نیروهای سوریە دمکراتیک نجات دادە شدند
فاز چهارم عملیات خشم فات پس از ١٥ روز تأخیر از سرگرفتە شد و مبارزان بە پیشرویهای خود ادامە می‌دهند..
در روستای خربت حومە رقا میان نیروهای سوریە دمکراتیک و تبهکاران داعش درگیریهای سنگینی در جریان است. در این درگیریهای ٩ تبهکار داعش از پای درآمدە و بخش بزرگی از روستا آزاد شدە است. عملیات در این روستا همچنان ادامە دارد
نجات ٤ هزار تن از ساکنان شمال رقا
مبارزان نیروهای سوریە دمکراتیک ٤ هزار تن از ساکنان روستاهای شمال رقا را کە بیشتر آنان را کودکان و زنان تشکیل می‌دادند نجات دادە و بە مناطق امن منتقل کردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر