شنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۹۶

مسعود بارزانی: می‌خواهم زیر سایە پرچم کوردستان مستقل از دنیا بروم

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کوردستان، در تازە ترین مصاحبە خود کە با سایت (Foreign Policy) آمریکا انجام دادە می‌گوید: "می‌خواهم زیر سایە پرچم کوردستان مستقل از دنیا بروم".
بارزانی دربارە همەپرسی برای استقلال کوردستان کە سوم مهرماه امسال برگزار می‌شود، تاکید کردە است کە استقلالی صلح آمیز تنها راه چارە برای حل مشکلات این كشور و ثبات منطقە می‌باشد. وی همچنین اشارە نمودە کە همەپرسی سرآغازی برای گفتگویی مهم با بغداد خواهد بود.
رئیس حکومت اقلیم کوردستان در ادامە مصاحبە خود با این سایت اعلام کردە است کە استقلال کوردستان تنها راه حل می‌دانم تا ملت کورد بتواند سرنوشت خود را تعین کند، زیرا بغداد حکومت اشتراکی را با ملت کورد قبول نخواهد کرد.
در جواب سوالی کە امکان دارد کشورهای همسایە کوردستان مستقل را محاصرە اقتصادی نمایند، مسعود بارزانی اعلام کردە است کە مردن از گرسنگی بهتر از مردن زیر سایە ظلم و ستم است و" آن زمان دنیا افتخار می‌کند کە ملت ما را از گرسنگی کشتند، زیرا از راهی صلح‌جویانە خواهان تعین حق سرنوشت خود بودند."
بارزانی دربارە ظلم‌هایی کە در چهارچوب کشور عراق بە کوردها شدە می‌گوید"انفال، شیمیایی باران، ویران کردن روستاها، ژینوساید و گورهای دستە جمعی سهم کورد از بودن با عراق بودە است و بعد از سقوط رژیم بعث نیز قطع بودجە و نقض حقوق قانونی کوردها تنها سهم ما از حکومت بودە است.
در بارە مشکلات داخلی اقلیم کوردستان و اینکە آیا این مشکلات تا چە حدی می‌توانند مانعی بر سر راه استقلال باشند، بارزانی بە این سایت آمریکایی می‌گوید: "اگر ما منتظر موقعیتی باشیم کە قبل از استقلال تمامی مشکلات را حل نماییم، این وضعیت هرگز پیش نخواهد آمد."
بارزانی در ادامە و دربارە روابط آتی اقلیم با بغداد می‌گوید: :" کوردها در جنگ با تروریزم بە همکاری‌های خود با بغداد ادامە می‌دهند و هماهنگی میان نیروهای پیشمرگە و ارتس عراق را بیشتر خواهیم کرد.
رئیس اقلیم کوردستان در پایان در بارە موضع جامعە بین‌المللی دربارە همەپرسی برای استقلال اقلیم کوردستان سخن گفتە و می‌گوید:" آنها می‌گویند احتمال دارد اکنون زمان مناسبی برای همەپرسی نبودە و تنش زا باشد، من از منظری جدا بە این مسئلە می‌نگرم، اگر آنها مخالف همەپرسی باشند، یعنی در واقع مخالف ارزش‌های خود هستند و آن هم حق مسلم مردم برای حق تعین سرنوشت می‌باشد. اگر آنها با همەپرسی مخالفت نمایند با دمکراسی مخالفت کردەاند".

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر