یکشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۹۶

عثمان بایدمیر: از همەپرسی برای استقلال کوردستان حمایت می‌کنیم

سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها HDP در بارە تصممیم بە برگزاری همەپرسی برای استقلال وکردستان اعلام نمود کە "ما از تصمیم مردم جنوب کوردستان پشتیبانی خواهم کرد".
عثمان بایدمیر، سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها HDP و پارلمانتر شهر رحا در پارلمان ترکیە در حین افطار در شهر ماردین اعلام نمود " برادران ما در جنوب کوردستان چە تصمیمی بگیرند ما نصبت بە تصمیم آنها احیرام می‌گذاریم".
وی در مواضع آنکار نسبت بە استقلال کوردستان مواضعشان را تند و خصمانە خواند و گفت" ترک، عرب و فارس از هر حقی برخوردار هستند، کوردها نیز صاحب آن حق می‌باشند، نە بیشتر و نە کمتر".

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر