پنجشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۹۶

فرانسە/ برگزاری کنفرانس همەپرسی و استقلال کوردستان در کاخ سناتورها

دانشگاه سوران با همکاری انستیتیوی کورد در پاریس در کاخ سناتورهای فرانسە دررابطە با آیندەی کوردستان و عراق، موضوع همەپرسی و استقلال کوردستان بحث و گفتوگو کردند.
دکتر مسلح مصطفی، ریاست دانشگاه سوران بە(باس نیوز) گفت: “در ادامەی فعالیت‌های مربوط بە آکادمی‌های بین‌المللی، دانشگاه سوران با همکاری انستیتیوی کورد در پاریس در طی چند روز گذشتە کنفرانسی در کاخ سناتورهای فرانسە برگزار کرد، در این کنفرانس افراد آکادمیست، محقق، سیاست‌مدار کورد و خارجی شرکت داشتند و محور تمام گفتوگوها در رابطە با همەپرسی و استقلال کوردستان بود.

رئیس دانشگاه سوران در ادامە افزود: “این کنفرانس بین‌المللی یکی از فعالیت‌های دانشگاه سوران کە در کوردستان و خارج از کورستان انجام دادە، این اولین بار است کە یکی از دانشگاه‌های کوردستان در چنین مکان مهمی در رابطە با همەپرسی و استقلال کوردستان کنفرانسی برگزار کند.

وی در پایان اظهار داشت قرار است کە در طی ٣ ماه آیندە، در آمریکا و آلمان نیز کنفرانس دیگری با همکاری دانشگاه و مراکز تحقیق علمی برگزار کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر