سه‌شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۹۶

پاسخ مبارزان ی.پ.گ بە مزدوران وابستە بە آنکارا؛ دست‌کم ٢٨ کشتە

مبارزان ی.پ.گ در پاسخ بە حملات مزدوران وابستە بە رژیم ترکیە عملیاتی همزمان را بە انجام رساندند. در عملیات مذکور دست‌کم ٢٨ مزدور آنکارا بە هلاکت رسیدند
حملات مزدوران رژیم ترکیە بە مناطق حومە عفرین همچنان ادامە دارد. مبارزان ی.پ.گ هم در پاسخ مزدوران النصرە و جبهةالشامیە را در منطقە باسوفانی منطقە شراوا حومە عفرین هدف حملە قرار دادند.
در این عملیات پنج خودرو مزدوران ترکیە بە آتش کشیدە شدە و دو خودرو دیگر بە تمامی منهدم شدند.
مبارزان در پاکسازی منطقە اجساد دست‌کم ٢٨ مزدور ترکیە را مشاهدە کردە و ١٨ قبضە اسلحە کلاشینکوف را ضبط نمودند. یکی از خودروهای منهدم شدە مملو از مزدور ترکیە بودە است. از تعداد سرنشینان این خودرو آماری دقیق در دست نیست.
پس از این ضربە مرگبار، مزدوران وابستە بە ترکیە با اسلحەهای سنگین و آتش توپخانە ارتش ترکیە منطقە درگیری را هدف قرار دادند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر