دوشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۹۶

احتمال اعدام ٥٠ بازداشت شدە استان کرمانشاه

بە گزارش رسانەهای حقوق بشری شرق کوردستان، پس از آنکە دادستان عمومی استان کرمانشاه اعلام کرد کە پس از وقوع حوادث تروریستی تهران بیش از ٥٠ نفر در این استان دستگیر شدەاند، هویت ٢٤ نفر از آنها احراز شدە است.
بەگزارش رسانەهای ایران، روز گذشە محمد حسین صادقی، دادستان عمومی استان کرمانشاه اعلام کرد کە پس از حوادث تهران تاکنون بیش از ٥٠ نفر بازداشت شدەاند.
وی در بخشی از سخنانش گفتە است" بر حسب ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی کسانی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه نمایند، مفسد فی الارض هستند".

این اتهام مطابق مادە ١٩٠ قانون مجازات اسلامی ایران یکی از ٤ حکم زیر را شامل می‌شود ؛

١_ قتل ٢_ آویختن بە دار ٣_ اول قطع دست رەاست و سپس پای چپ ٤_ نفی بلد (تبعید)

بر این اساس احتمال اینکە بازداشت شدگان اخیر استان کرماشان با حکم اعدام روبرو شوند زیاد می‌باشد.

در میان بازداشت شدگان یک کودک ١٥ سالە و ٢ زن نیز حضور دارد.

سازمان حقوق بشری "هەنگاو" تاکنون توانستەاست هویت ٢٤ نفر از بازداشت شدگان اخیر استان کرماشان را احراز نماید کە بە شرٶح زیر می‌باشد.

پاوە :

١_ قانع خون سیاوشان ٢_ ماکوان احمدی ٣_ یاسر حسن‌زادە ٤_ یوسف بهرامی ٥_ مهدی هشدار ٦_ آرمان ویسی ٧_ هیرش عباسی ٨_ استاد کامران موتور ساز ٩_ شاهو رحیمی

روانسر:

١٠_ فرمان مظفری ١١_ فاروق مظفری ١٢_ بهمن غلامی ١٣_ یاسر ولدبیگی ١٤_ فریبا بهرامی

ثلاث باباجانی:

١٥_ سردار امینی ١٦_ غدیر امینی ١٧_ سالار نوروزی ١٨_ ملا محمود احمدی

سرپل ذهاب

١٩_ رحمان بهروزی ٢٠_ بلال بهروزی فرزند رحمان کە ١٥ سال سن دارد ٢١_ ملا جبار پالانی ٢٢_ ملا محمد ربک

جوانرود:

٢٣_ علی عزیزی

نوسود:

٢٤_ نعمان آذری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر