چهارشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۹۶

احمد ترک: شرایط مساعدی برای استقلال کوردستان وجود دارد

سیاست‌مدار شمال کوردستان اعلام کرد شرایط مساعدی برای استقلال کوردستان پیش آمدە است.
احمد ترک، سیاست‌مدار نامدار شمال کوردستان و شهردار عزل شدەی ماردین بە وب‌سایت (پیام کورد) در شمال کوردستان گفت: "کوردها در خاورمیانە از موقعیتی ویژە برخوردارند اما متاسفانە با دشمنی و مخالفت کشورهایی کە کوردستان در آن تقسیم شدە است روبروست".
احمد ترک افزودە است: " در جنوب کوردستان وضعیتی مساعد جهت برگزاری همەپرسی و استقلال پیش آمدە کە نتیجەی زحمات و تلاشهای ریاست سیاسی کوردستان است و مردم کوردستان نیز مستحق استقلال هستند".
وی گفت: "با پیشبرد جنوب کوردستان بە سوی برگزاری همەپرسی استقلال، آرزوی کوردها برای تشکیل دولت مستقل برآوردە می‌شود".
پیشتر با توافق احزاب سیاسی کوردستان، روز سوم مهرماه برای برگزاری همەپرسی استقلال کوردستان مشخص گردید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر