جمعه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۶

انفجار سهمگین در مقابل مرکز نظامی در شهر الیح

گزارشهای محلی از انفجاری سهمگین در مقابل یکی از مراکز نظامی ارتش ترکیە در شهرک کانیا حنە منطقە حزو حومە شهر الیح خبر می‌دهند 
گفتە شد کە تعداد زیادی آمبولانس بە محل انفجار اعزام شدەاند.
تدابیر شدید امنیتی در محل برقرار شدە است.
هنوز از تعداد کشتە و زخمی‌های ارتش ترکیە خبری منتشر نشدە است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر