جمعه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۶

نیروهای سوریە دمکراتیک پرچم سیاە داعش را بە زیر کشیدند+ [ویدیو]

مبارزان نیروهای سوریە دمکراتیک پرچم تبهکاران داعش را در روستای الجزراع واقع در غرب رقا را بە زیر کشیدە و روستا را بە تمامی آزاد کردند. فعالیت پاکسازی روستا از میادین مین آغاز شدە است
خبرگزاری هاوار تصاویری منتشر کردە کە در آنها مبارزان پرچمهای گروە تبهکار داعش از روی خانەهای اشغال شدە برمی‌دارند. در برخی از تصاویر محلەهای غربی شهر رقا و پیشرویهای مبارزان بە سوی مرکز این شهر هم دیدە می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر