پنجشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۹۶

کشتار اسب و ضبط اجناس کاسبکاران در مرز نودشە

نیروهای مسلح حکومت ایران در مرز هورامان اقدام بە توقیف اجناس کاسبکاران کُرد کردند و اسب‌های آنها را بە گلولە بستند.
بە گزارش “هەنگاو” عصر روز دوشنبە ٥ تیرماه، نیروهای مسلح ایران در دو پایگاه “زاور” و “آویسر” نودشە دەها تُن اجناس کاسبکاران کورد را توقیف و ٨ راس اسب کاسبکاران را بەگلولە بستند.
خبرنگار”هەنگاو” در نودشە اعلام کرد کە این نیروها ٢ راس اسب را نیز با خود بردەاند .
بە گفتە یکی از کاسبکاران، آنها از سوی مامورین حکومتی مورد بی احترامی قرار گرفتە و فوش و ناسزا بە آنها گفتەاند.
طی ١٠ روز گذشتە این برای سومین بار است کە در منطقە هورامان نیروهای مسلح ایران اقدام بە ضبط اجناس کاسبکاران و کشتار اسب‌های آنها می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر