دوشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۹۶

نظارت سازمان ملل و آمریکا بر برگزاری همەپرسی برای استقلال کوردستان

موضوع برگزاری همەپرسی برای استقلال اقلیم کوردستان وارد مرحلەی تازەای شدە و از اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورهای عضو در ائتلاف بین‌المللی علیە داعش درخواست شدە است کە بر برگزاری همەپرسی کە پاییز امسال در کوردستان و مناطق کوردستانی خارج از ادارە حکومت اقلیم کوردستان برگزار می‌شود، نظارت نمایند.
از سوی دیگر، شورای کمیسیاران انتخابات و همەپرسی حکومت اقلیم کوردستان روز گذشتە دوشنبە ٨ خرداد ماه با انتشار بیانیەای ضمن خبر از آمادەکاری برای برگزاری همەپرسی اعلام کرد برای این منظور نمایندە رسمی سازمان ملل متحد را دعوت نمودەایم کە بر برگزاری همەپرسی نظارت نمایند".
همچنین، بر طبق مادە هشتم قانون اساسی عراق، عراق باید بە معیار‌های بین‌‌المللی کە در سال ١٩٧٠ بە عضویت آن در آمدە است و بر اساس این معیارها بە ملت‌ها حق تعین سرنوشت دادە شدە و از سال ١٩٥٢ سازمان ملل متحد خود بر برگزاری همەپرسی ملیت‌های کە خواهان حق تعین سرنوشت هستند، نظارت می‌کند.
یانکویچ، فرستادە ویژە دبیرکل سازمان ملل متحد در میانە نشستی کە هفتە گذشتە در شورای امنیت سازمان ملل کە در شهر نیویورک برگزار شد، اعلام کرد کە سرکردەهای اقلیم کوردستان اعلام کردەاند امسال همەپرسی را برای استقلال کوردستان برگزار خواهند نمود. 
وی تاکید نمود، وی در ادامە اظهار داشت "سرکردەهای اقلیم کوردستان تاکید می‌کنند کە برگزاری همەپرسی برای اعلام فوری استقلال نیست، بلکە برای این است کە خواست ملت کورد را برای جهانیان روشن نمایند".
یک منبع موثق بە (باس‌نیوز) گفت: اگر انجام برگزاری همەپرسی استقلال (آری) باشد، رهبری کورد در اقلیم کوردستان با مقامات بغداد برای تعین مرزهای کوردستان گفتگو خواهند کرد.
بە گفتە این منبع کە نخواست نامش فاش شود، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کوردستان بر این باور است کە اگر حکومت عراق مانع برگزاری همەپرسی شود، آن وقت کوردستان بر طبق معیارهای بین‌المللی همەپرسی را برگزار خواهد نمود، اما وی بر این باور است کە در مرحلە اول با گفتگو با حکومت مرکزی مسئلە را حل و فصل نماید و کمیسون انتخابات عراق نیز بر برگزاری این همەپرسی نظارت نماید.
این منع در ادامە افزود، مسعود بارزانی سال ٢٠١٤ با حید عبادی، نخست وزیر عراق مسئلە برگزاری همەپرسی برای استقلال کوردستان را مطرح نمودە. در سطح جهانی نیز این مسئلە را با بیشتر کشورها و حتی تمامی اقلیت‌های آیینی و احزاب تاثیرگذار چهاربخش کوردستان و کنسولگری کشورهایی کە در هولیر کنسولگری دارند در میان گذاشتە و بە کشورهای همسایە اعلام نمودە کە اقلیم کوردستان سال ٢٠١٧ همەپرسی برای استقلال را برگزار خواهد نمود، اگر ما را همکاری کنید خوب می‌شود و اگر هم همکاری نمی‌کنید، علیە ما موضع گیری ننمایید زیرا از خود دفاع خواهیم کرد.
وی همچنین اعلام کرد کە بارزانی تصمیم کوردستان را از طریق شاه عبداللە، پادشاه اردن بە نشت کشورهای (عربی_اسلامی_آمریایی) رساندکە هفتە گذشتە با حضور ٥٥ کشور در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد. در این پیام آمدە بود کە در بیانیە پایانی از عراق یکپارچە سخن نگویند و علیە همەپرسی مردم کورد برای استقلال نایستند. در بیانیە نشت پایانی یک خط هم دربارە استقلال و یک یکپارچە بودن عراق جای نگرفتە بود و هیچ چیزی هم در مخالف با استقلال کوردستان نبود.
ژنرال وینسنت استوارت رئیس سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا امروز اعلام کرد که استقلال و اعلام دولت کوردستان تنها مسئله زمان است این در حالیست که کاربدستان حکومت اقلیم کوردستان اظهار داشتند که رفراندوم در پاییز سال جاری برگزار خواهد شد.
اظهارات این ژنرال که از سوی خبرگزاریهای آمریکایی منتشر شده است در بخشی از آن، اشاره شده:" استقلال کوردها در عراق تنها به زمان مربوط میشود نه به چیز دیگری."
از سوی دیگر، دلاور خالد آژگەای، نمایندە حکومت اقلیم کوردستان در اتحادیە اروپا از نشست‌ با این اتحادیە جهت نظارت بر برگزاری همەپرسی پردە برداشت و گفت تا روز برگزاری همەپرسی مشخص نشود موضع این سازمان رسما اعلام نخواهد شد.
سعدی احمد پیرە، عضو دفتر سیاسی اتحادیە میهنی کوردستان در اینبارە بە (باس‌نیوز) گفت موضوع همەپرسی یکی از موضوعاتی است کە کە بە شیوەای جدی پیگیری می‌شود و اگر کشورهای همسایە و حکومت مرکزی عراق با آن موافقت کنند، آن وقت بدون نظارت سازمان ملل نیز آن را برگزار خواهیم کرد .
نجمان دوسکی، عضو هیئت موئسس اتحاد اسلامی نیز بە (باس‌نیوز) گفت: " معلوم است کە ٩٨% مردم کوردستان بە استقلال رای خواهند داد، اما مهم آن است کە ما همەپرسی سالمی را برگزار نماییم".
د. محمود عثمان، سیاستمدار کورد نیز نظارت سازمان ملل بر برگزاری همەپرسی استقلال کوردستان را مهم ارزیابی نمود و گفت مهمترین چیز اتحاد جریانات سیاسی کوردستان برای برگزاری همەپرسی می‌باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر