جمعه، تیر ۰۹، ۱۳۹۶

"روحیە پیشمرگەها در کرکوک و اطراف آن از هر زمانی بالاتر است"

وستا رسول، فرماندە محور چهار جنوب کرکوک اعلام کرد کە روحیە پیشمرگەها در کرکوک و اطراف آن از هر زمانی بالاتر است.
این فرماندە پیشمرگە خبر فرود چند جنگندە ارتش آمریکا را در جنوب کرکوک و مناطق تحت کنترل داعش شایعە اعلام کرد و گفت " جای بسی شرم است کە هنوز رسانەهایی وجود دارند در راستای منافع داعش فعالیت دارند و بهتر است کە آنها را تعطیل کنند، نە اینکە بە داعش خدمت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان اعلام کرد کە انتشار چنین اخبار کذبی بر روحیە مردم تاثیر منفی گذاشتە تبلیغ در راستای اهداف داعش محسوب می‌شود و از این بە بعد بر اساس قوانین نظامی با رسانەها رفتار خواهیم کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر