جمعه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۶

حمایت قبایل عرب در خرماطو از برگزاری رفراندوم

نماینده رئیس قبایل عرب خرماطو و حومه آن اعلام کرد که در رفراندوم کوردستان با گفتن رای آری شرکت خواهند کرد
شیخ سائیر بیانی نماینده رئیس قبایل عرب در خرماطو طی سخنانی به (باس‌نیوز) اعلام کرد:" ما بعنوان عربهای خرماطو و حومه با رای آری در رفراندوم شرکت خواهیم کرد."
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که برای ما اثبات شده که استقلال کوردستان برای تمامی اقلیتهای کوردستان سودمند خواهد بود و بدین ترتیب از دست حکومت بغداد( که بعنوان حکومت قبیله‌ای معرفی نام برده) رهایی خواهیم یافت.
شیخ سائیر اظهار داشت که برگزاری رفراندوم یک حق قانونی و طبیعی است ملت حق دارند که در مورد تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند و اضافه کرد:" امیدوارم که این رفراندوم که در ماه سپتامبر امسال برگزار خواهد شد با اکثریت آرای "آری" به نتیجه برسد."
شایان ذکر است که بعد از اتخاذ تصمیم احزاب سیاسی کوردستان به ریاست مسعود بارزانی در جلسه دیروز قرار شد که رفراندوم در 25/09/2017 برگزار شود رفراندوم علاوه بر مناطق تحت حاکمیت حکومت کوردستان در مناطق خارج از اداره حکومت یعنی مناطق مورد مناقشه نیز برگزار خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر