شنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۹۶

سامی کاکەای: پیروان آیین کاکەای بە استقلال کوردستان رای می‌دهند

یکی از اعضای شورای شهر داقوق کە از پیروان آیین کاکەای (یاری) می‌باشد، اعلام می‌کند کە بیشتر پیروان این آیین خواهن استقلال کوردستان بودە و در روز همەپرسی بە استقلال کوردستان رای می‌دهند.
سامی رفعت کاکەای، عضو شورای سهر داقوق در اینبارە بە (باس‌نیوز) گفت: "پیروان آیین کاکەای بە کوردبودن خود افتخار می‌کنند و بیشتر آنها موافق استقلال کوردستان می‌باشند و فکر نکنم کسی از پیروان این آیین باشد کە بە همە پرسی استقلال کوردستان رای (آری) بە صندوق نیندازد.
این عضو شورای شهر داقوق در پایان ادامە داد کە ما خیلی وقت است کە منتظر چنین روزی هستم و قطعا بە استقلال کوردستان رای می‌دهیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر