دوشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۹۶

تبرئه خبرنگار کورد در دادگاه ارومیه

اسکندر خنجری خبرنگار و عضو هیئت موسس خبرنگاران حافظ محیط زیست در دادگاه ارومیه تبرئه شد.
اسونیوز: بنا به خبرهای منتشره، دادگاه عمومی ارومیه اتهامات شهرداری وسازمان حفاظت محیط زیست را بر علیه خبرنگار کورد"اسکندر خنجری" را بی اساس دانسته، و نامبرده از اتهامات وارده تبرئه شد. اسکندر خنجری دو ارگان شهرداری ومحیط زیست را مبنی بر بی کفایتی مورد انتقاد قرار داده بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر