دوشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۹۶

فلاح مصطفی: افکار عمومی جهان از استقلال کوردستان حمایت می‌کنند

مسئول دفتر روابط خارجی حکومت اقلیم کوردستان اعلام کرد کە افکار عمومی جهان با استقلال کوردستان موافق هستند.
فلاح مصطفی، مسئول دفتر روابط خارجی حکومت اقلیم کوردستان در مصاحبەای کە با سایت "اسپوتینگ" روسیە انجام دادە گفتە است کە، " ملت کورد ناخوشی‌های زیادی را دیدە و لازم است راه‌چارەای بیابد، همەپرسی دروازەای برای خاتمە دادن بە این ناخوشی‌ها می‌باشد".
فلاح مصطفی کە از سوی این سایت روسی بە عنوان "وزیر خارجە کوردستان" از وی نام بردە شدە گفتە است، اقلیم کوردستان مدام تلاش کردە کە بخشی از عراق باشد و حقوق خود را بە دست آورد، اما مسئولین بغداد حاضر بە دادن حق کوردها نبودەاند و از حکومت عراق درخواست نمودە نسبت بە رای و خواست کوردها در همە پرسی احترام بگذارند.
وی تاکید کردە است کە برگزاری همەپرسی برای استقلال کردستان راه حل حل مشکلات است نە خود مشلات و تنها ملت کورد در اینبارە تصمیم خواهند گرفت.
فلاح مصطفی در پایان بە ملت کورد اطمینان می‌دهد کە افکار و اذهان عمومی جهان از استقلال کوردستان و خواست و ارادە ملت کورد استقبال و حمایت می‌‌کنند و کشورها نیز بە دلیل اصول روابط بین‌الملل قبل از اعلام استقلال آشکارا از ما حمایت نمی‌کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر