شنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۹۶

تایید حکم ١٠ سال حبس یک زندانی کورد

بە گزارش منابع حقوق بشری شرق کوردستان، حکم حبس یک زندانی سیاسی اهل بانە در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.
برپایە گزارش (هەنگاو)، دادگاه تجدید نظر استان سنە، روز دوشنبە ٨ خردادماه، حکم حبس حسین دانشمند از زندانیان کورد محبوس در زندان شهر سنە(سنندج) را عینا تایید نمود.
وی پیشتر از سوی دادگاه انقلاب سنە بە اتهام ” جاسوسی و اقدام علیە امنیت ملی” بە تحمل ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.
حسین دانشمند ٤١سالە از “پیلەور” های شهر بانە می‌باشد کە شهریورماه سال گذشتە (٩٥) توسط نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران در شهر مریوان بازداشت و بە زندان سنە انتقال یافتە بود.
حسن دانشمند برادر حسین نیز کە آبان ماه سال گذشتە در تهران بازداشت شدە بود، تبرئە شدە است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر