شنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۹۶

انتقال والی درودی بە بند کارگری زندان یزد

والی درودی از زندانیان سیاسی با سابقە زندان یزد بە بند کارگری این زندان منتقل شدە است.
برپایە گزارش(هەنگاو)، والی درودی زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان یزد، طی روزهای گذشتە از سوی مسئولین این زندان بە بند کارگری زندان منتقل شدەاست.
بدین ترتیب والی درودی ٤ سال حبس باقی ماندە خود را می‌تواند روزها در بیرون از محوطە زندان سپری نماید و شب‌ها بە زندان برگردد.
والی درودی ١٢ خرداد‌ماه ١٣٧٥ بازداشت و بە اتهام “عضویت در احزاب کورد اپوزسیون ایران” بە حبس ابد محکوم شد.
حکم حبس ابد والی دروسی اواخر سال گذشتە میلادی بە ٢٥ سال حبس تعزیری کاهش یافت.
وی هم‌اکنون مدت ٢١ سال از حبس خود را سپری نمودە است.
والی درودی ٣ سال پیش و پس از ١٨ سال حبس توانستە بود از حق مرخصی استفادە و بە نزد خانوادەاش برگردد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر