جمعه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۶

فعال سیاسی: کلدان، آشوری و مسیحی‌ها بە همەپرسی آری خواهند گفت

فعال سیاسی مسیحی بە تعین سرنوشت کوردستان از طریق همەپرسی اشارە و می‌گوید، ما کوردستانی را می‌خواهیم کە از طریق همەپرسی انتخاب شود نە از طریق احزاب و موسسات، از اکنون مردمان کلدان، مسیحی و آشوری‌ها و سریانی‌ها تصمیم گرفتەاند کە بە همەپرسی آری بگویند.
بە (باس‌نیوز) گفت: "مردم کلدان، مسیحی و سریانی‌ها تصمیم دارند با رای آری بە پیشواز همەپرسی کوردستان بروند، این اقشار مدت‌هاست کە در کوردستان زندگی می‌کنند و سرنوشت آنها با ملت کورد در هم آمیختە است، همەپرسی و استقلال برای بسیار با ارزس است، آنها در دیگر مناطق عراق هیچ گونە امنیتی ندارند، و از ترس جانشان بە کشورهای خارجی می‌روند.
در همین ارتباط گفت: "اکنون کە ما آزادانە از حقوق خود سخن می‌گوییم نسیار حائز اهمیت است، بەهمین خاطر مطمئنا هیچ کس بە اندازەی ما برای همەپرسی هیجان ندارد".
وی در خاتمە اعلام کرد: " این خاک بە همگان تعلق دارد و باهم از آن محافظت خواهیم کرد، اولین شهید قیام ایلول، یک شخص مسیحی بود، ما اکنون صدها شهید را تقدیم کوردستان کردەایم، بە همەپرسی آری می‌گوییم و مطمئنم کە تمامی مردم کلد، مسیحی و سریانی‌ها با ارادە بە پیشواز این روز خواهیم رفت".

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر