پنجشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۹۶

بازداشت و شکنجە دو برادر در بوکان از طریق شُک الکتریکی

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە شهروند بوکانی از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بازداشت و مورد شکنجە قرار گرفتەاند.
بە گزارش (هەنگاو)، روز شنبە ٢٠ خردادماه، نیروهای ادارە اطلاعات بە منزل یک شهروند کُرد یورش و اقدام بە بازداشت دو فرزند آنها کردەاند.
خبرنگار (هەنگاو) در بوکان هویت دو برادر بازداشت شدە را “جعفر محمدی” و محمد محمدی” اعلام کردە است.
این دو اهل روستای “کانی گورگە” و ساکن محلە مجبورآباد بوکان بودە اند.
از سوی دیگر و هم‌زمان، یک شهروند دیگر با فامیلی ” فتاحی‌پور” از سوی نیروهای اطلاعاتی بوکان بازداشت شدە است.
این افراد بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بازداشت و هم‌اکنون در بازداشتگاه ادارە اطلاعات بوکان نگهداری می‌شوند.
بە گفتە یکی از نزدیکان خانوادە محمدی، هم‌اکنون برادر بزرگتر جعفر و محمد خود را مخفی و نیروهای اطلاعاتی از خانوادەاش خواستەاند کە خود را معرفی نماید.
بە گفتە این منبع، طی ٤ روز گذشتە جعفر و محمد از سوی مامورین اطلاعاتی شگنجە شدەاند و از آنها خواستەاند کە بە خانە زنگ زدە و از برادرشان بخواهند کە خود را تسلیم کند.
وی همچنین اعلام کرد کە نیروهای اطلاعات برای شکنجە این دوبرادر از شک الکتریکی استفادە کردەاند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر