سه‌شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۶

درخواست لغو پناهندگی ایرانی هایی که به ایران سفر میکنند.

خانم ها و آقایان محترم، ما بعنوان جمعی از ایرانیان در تبعید ، خود را موظف می دانیم که اعلام نمائیم که دراتحادیه اروپا ،کانادا ،آمریکا و استرالیا موارد متعدد سوء استفاده از کنوانسیون پناهندگی ژنو از سوی گروهی از فرصت طلبان و سودجویان ایرانی که تحت نام پناهنده وجود دارد.
ما خواهان بررسی دقیق پرونده پناهندگانی هستیم که با مراکز و نمایندگی های رژیم جمهوری اسلامی ایران در ارتباط قرار گرفته و پس از دریافت پاسپورت ایرانی از کنسولگری های رژیم ایران به ایران تردد میکنند. در طول سالهائی که از حاکمیت دیکتاتوری مذهبی در ایران میگذرد میلیونها ایرانی بدلیل شرایط سرکوب ٬ وطن خود را ترک کرده و به خارج از ایران مهاجرت و بسیاری نیز اعلام پناهندگی نمودند. هستند افرادی در میان پناهندگان که با اهداف دیگری به سمت اروپا می آیند. هر چند آنان در بدو ورود اعلام می دارند که بدلایل نژادی، دینی و یا عضویت در یک گروه سیاسی و اجتماعی تحت تعقیب رژیم ایران میباشند و تقاضای پناهندگی می نمایند اما، متاسفانه بسیاری از این افراد پس از مدت کوتاهی با نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای گوناگون در ارتباط قرار میگیرند و پس از دریافت پاسپورت ایرانی بقصد دیدار و یا حتی سفر تجاری عازم ایران میشوند و سپس بازمی گردند. بدینگونه عمل این افراد بر خلاف ادعاهای ارائه داده شده در بدو ورود بوده، چراکه اعلام نموده بودند که از سوی رژیم ایران تحت تعقیب میباشند و زندان شکنجه و حتی محکومیت به مرگ آنان را تهدید میکند. این امر نشان دهنده این موضوع میباشد که دلایل ارائه داده شده از سوی این افراد برای پناهنده شدن از ابتدا فاقد حقیقت بوده و بنابراین میبایستی که پناهندگی اینگونه افراد پس گرفته شودچرا که به این صورت آنها خطری جدی برای پناهجویان و پناهندگان سیاسی واقعی و خانواده های آنان هستند. برابر کنوانسیون پناهندگان ژنو و پروتکل نیویورک اگر پناهنده ای به کشوری که از آن بدلایل نژادی ، دینی، و یا عضویت در یک گروه اجتماعی و سیاسی اعلام پناهندگی نماید، و پس از پذیرفته شدن بعنوان پناهنده رسمی شناخته شده به دولتی که تحت تابعیت آن قرار دارد مراجعه نماید پناهندگی این فرد دیگر مصداقی نخواهد داشت. لازم به ذکر است که هر زمان این گونه از افراد مورد اعتراض ایرانیان در تبعید قرار گرفته اند با توسل به خشونت سعی کرده اند که بر ادامه چنین اعمالی پافشاری نمایند. ما در این کمپین از مقامات اداره مهاجرت سراسر جهان همچنین کمیساریای عالی پناهندگان در امور پناهندگان می خواهیم که سریعا در مورد جلوگیری از سوء استفاده بیش از این ٬ اقدامات لازم را صورت دهند. ما خواهان بررسی دوباره پرونده پناهندگی این گونه افراد و ابطال پناهندگی آنان هستیم و از دولت های اروپا ، آمریکا،کانادا و استرالیا ، خواستاریم ضمن لغو اقامت و اخراج این افراد متقلب به ایران را در دستور کار خود قرار دهند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر