شنبه، تیر ۱۷، ۱۳۹۶

اولین بیانیە شورای همەپرسی برای استقلال کوردستان منتشر شد

شورای عالی همەپرسی برای استقلال جنوب کوردستان اولین بیانیە خود را منتشر کرد.
در این بیانیە کە نسخەای از آن بە(باس‌نیوز) رسیدە است، شورای عالی همەپرسی برای استقلال جنوب کوردستان سە تصمیم را دربارە همەپرسی اتخاذ کردە است.
این بیانیە پس از نشست امروز مسعود بارزانی رئیس اقلیم کوردستان با اعضای شورای عالی همەپرسی برای استقلال کوردستان منتشر شدە است.
بر طبق تصمیمات اتخاذ شدە تمامی حاضرین در این نشست بە مفاد پایبند بودە و ساختار شورا و کمیتەهای فرعی آن نیز مشخص شدە است.
در این بیانیە آمدە است کە حکومت اقلیم کوردستان موظف شدە است تا با تمام توان خود از این شورا حمایت و با آن همکاری نماید .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر