شنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۶

سرنوشت سە شهروند بانەای در هالەای از ابهام است

بر طبق گزارشات منتشر شدە از سوی رسانەهای حقوق بشری شرق کوردستان، سرنوشت سە شهروند اهل بانە کە نزدیک بە ٤٠ روز است از سوی نیروهای اطلاعاتی ایران بازداشت شدەاند، در هالەای از ابهام می‌باشد.
بە گزارش “هەنگاو”، هیچ اطلاعاتی از محل نگهداری سە شهروند اهل بانە کە ٢٧ اردیبهشت‌ماه امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدەاند، در دست نمی‌باشد.
این سە شهروند کورد بە نام‌های رفیق پزشکی، عطا عزیز و رسول تاژانی پیشتر از سوی نیروهای اطلاعاتی شهر بانە دستگیر شدەاند.
بە گفتە یک منبع موثق، نزدیک بە ٨ شهروند اهل بانە بازداشت شدەاند، اما تاکنون هویت سە تن از آنها شدە است.
بە گفتە این منبع، پس از گذشت نزدیک بە ٤٠ روز، هیچ نهاد امنیتی و حتی زندان بانە جوابگوی خانوادەهای آنها نیست و تاکنون اقدامات آنها برای مطلع شدن از وضعیت فرزندانشان بی نتیجە ماندە است.
این افراد بە اتهام همکاری با احزاب کورد اپوزسیون ایران بازداشت شدەاند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر