چهارشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۹۶

حمایت سوسیال انترناسیونال از استقلال کوردستان

دبیر کل سازمان سوسال انترناسیونال اعلام کرد کە از ملت کورد برای دستیابی بە حقوق خود حمایت خواهیم کرد.
لویس آیالا، دبیر کل سازمان سوسیال انترناسیونال در اینبارە بە شبە تلویزیونی (کوردستان ٢٤) اعلام کرد کە سوسیالیست انترناسیونال متحد همیشەای ملت کورد است.
آیالا در بخش دیگری از سخنانش اعلام می‌کند کە ملت کورد صدها سال است کە برای دستیابی بە حقوق خود مبارزە می‌کند ما نیز مدام از آنها حمایت کردە و بە حمایت کوردها بجهت دستیابی بە حقوق خود ادامە خواهیم داد.
دبیرکل سازمان انترناسیونالیست بر این باور است کە ملت کورد در همەپرسی خود سرنوشت خود را تعین خواهد کرد، گفتە است کە آنها موشکافانە همەپرسی استقلال کوردستان را دنبال خواهیم کرد.
همەپرسی برای استقلال کوردستان روز سوم مهرماه امسال برگزار خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر