یکشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۹۶

"مسعود بارزانی چندین موضوع مهم را در بروکسل مورد بحث قرار خواهد داد"

دربارەی اهمیت سفر مسعود بارزانی بە بروکسل، یکی از استادان دانشگاه فرانسە گفت: “مسعود بارزانی چندین موضوع مهم را در بروکسل مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد، یکی از این موضوعات همەپرسی و سرنوشت کوردستان است”.
دکتر(کاوە شاولی) استاد دانشگاه بە (باس‌نیوز) گفت: “قرار است بە زودی مسعود بارزانی بە بروکسل سفر کند، وی در این سفر سە موضوع مهم را مورد بحث قرار خواهد داد، مسئلەی پایان داعش و دورەی پساداعش در کورستان، بە ویژە موضوع موصل پس از پایان داعش، بحث دوم بە همەپرسی اختصاص دارد و سوم در صورت تصمیم کوردستان بە استقلال، اروپاییان باید بە این تصمیم احترام بگذارد”.
وی در ادامە گفت: “قبل از سفر مسعود بارزانی، هیئت دفترسیاسی پارتی در بروکسل بودە و با مسئولین آنها دیدار و گفتوگو کردەاند، اکنون نیز رئیس اقلیم کوردستان کە پیشتر برای سفرش آمادەکاریهای لازم شدە بود، در این دیدار پیام جدیدی با نام ملت کورد همراه دارد و قرار است با شخص اول کشورهای اروپایی ملاقات کند و بە چند کشور دیگر نیز سفر خواهد کرد”.
وی با بیان اینکە روز سوم مهرماه همەپرسی استقلال کوردستان برگزار خواهد شد اعلام کرد مسعود بارزانی بە جهانیان اعلام می‌کند در این روز مردم کوردستان سرنوشت خویش را تعیین خواهند کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر