جستجوی این وبلاگ

شنبه، تیر ۱۷، ۱۳۹۶

حمایت نوە بنیانگذار آمریکا از استقلال کوردستان + ویدئو

نوە بنیانگذار آمریکا حمایت خود را از استقلال کوردستان اعلام و گفت هر ملتی حق تعین سرنوشت خود را دارد.
مایک ایلسن واشنگتون، نوە جرج واشنگتن بنیانگذار آمریکا کە اولین رئیس جمهور این کشور نیز بە شمار می‌آید، بە شبکە تلویزیونی "کوردستان ٢٤" اعلام کرد کە هر ملتی از حق تعین سرنوشت خود برخوردار است.
وی رو بە مردم کوردستان می‌گوید : "نترسید و حقوق خود را برای استقلال پیگیری کنید".
مایک ایلسن در ادامە می‌گوید کە وظیفە انسانی جامعە جهانیست کە ملیت‌های را کە در خاور میانە برای آزادی مبارزە می‌کنند همکاری کنند.