چهارشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۹۶

کشته شدن ده‌ها پلیس و نیروی ویژه‌ی ارتش ترکیه توسط گریلاهای ه.پ.گ

مرکز مطبوعات و اطلاع رسانی نیروهای ه.پ.گ در اطلاعیەای اعلام کرد که در نبردهای آنها بر ضد ارتش اشغالگر ترکیه در جولمرگ و درسیم دەها تن از افراد نظامی و نیروی ویژەی ارتش ترکیه کشتە شدەاند
ه.پ.گ در این اطلاعیە اعلام کرد که در شمزینان دستکم ۱۱ نظامی ، در گور ۱۲ نظامی و در درسیم نیز دست‌کم ٤ نظامی ارتش ترکیه کشتە شدەاند.
اطلاعیەی سایت رسمی مرکز مطبوعات و اطلاع رسانی نیروهای ه.پ.گ بە شرح زیر است :
در چارچوب کارزار انقلابی شهید بدران و شهید نالین نیروهای ما در شمزینان ، گور و چلە علیە ارتش اشغالگر ترک عملیات انجام دادەاند.

در شمزینان ۱۱ تن از افراد تیم ویژەی ارتش ترکیه کشتە شدەاند

در تاریخ ۹ ژوئیه ، ساعت ۲۱:۳۰ نیروهای ما خودروی زرهی ارتش ترکیه را که در حد فاصلەی بین شمزینان و شاپاتان قرقول در حال گشت زنی بود در نزدیک محلەی میدان منهدم کردند . در این عملیات بر اساس گزارش‌‌های تأیید شدە ۱۱ تن از افراد تیم ویژەی ارتش ترکیە کشتە شدەاند. پس از این عملیات ارتش ترکیه با تعدادی زیادی آمبولانس و خودروی شخصی افراد کشتە شدە را از محل عملیات منتقل نمود .

در گور ۱۲ نظامی کشتە شدند
در تاریخ ٨ ژوئیه ، ساعت ۰۰:۰۰ نیروهای ما علیه پایگاە ارتش ترکیە واقع در تکتین گور عملیاتی را بە انجام رساندند . در این عملیات نیروهای ما از سە طرف بە دشمن یورش بردند که در نتیجەی آن ۲ موضع دشمن منهدم گردید و ۱۲ پلیس کشتە و ٤ نظامی نیز زخمی شدەاند. نیروهای ما خودروی زرهی از نوع توما را نیز منهدم کردند که تعداد دقیق کشتە و زخمی های ارتش ترکیه در این عملیات محرز نیست .

عملیات چلە
در تاریخ ٨ ژوئیه ساعت ۱۳:۰۰ نیروهای ما بر ضد نیروهای اشغالگر ترک در تپە شهید مظلوم در چلە عملیاتی را بە انجام رساندند. در این عملیات نیروهای ما مواضع دشمن و ارتفاعات را مورد اصابت قرار دادند. شمار کشتەها و زخمی ها در این عملیات مشخص نشدە است.

همچنین در تاریخ ۱۱ ژوئیه در فاصلەی زمانی بین ساعت ۷:۳۰ الی ۹:۳۰ نیروهای ما علیە مواضع دشمن در تپەی مرگانیش در چلە عملیاتی را بە انجام رساندند که از شمار کشتە و زخمی های ارتش ترکیە در این عملیات اطلاع دقیقی در دست نیست .

در درسیم ٤ نظامی کشتە شدند.
نیروهای ما در درسیم خودروی یک مسئول امنیتی ملمور را بە مدت ٤ روز زیر نظر گرفتند و در تاریخ ٨ ژوئیه ساعت ۱۹:۱٥ علیە خودروی مذکور در راه ارزنجان عملیات انفجاری انجام دادند که در نتیجەی این عملیات خودرو بە تمامی نابود شدە و ٤ نظامی ارتش ترکیه کشتە شدند . پس از این عملیات نیروهای اشغالگر اطراف عرصەی عملیاتی را گلولە باران کردند.

همچنین در تاریخ ۹ ژوئیه ساعت ۰۱:۰۰ ارتش اشغالگر ترک با هلیکوپتر نظامیان خود را در روستاهای موزیک و شیخان ملمور مستقر نمود. نیروهای اشغالگر در این مناطق عملیات انجام دادند و در تاریخ ۱۰ ژوئیه با توپ و خمپارە اوزونتارلای شهر درسیم را مورد هدف قرار دادند. در این عملیات نیروهای دشمن کمین گذاشتە بودند.

حملەی هوایی ارتش ترکیه بە آواشین
در تاریخ ۱۰ ژوئیه ساعت ۱۷:٥۰ جنگندەهای ارتش اشغالگر ترکیه تپەی شهید دژوار و منطقه آواشین را در مناطق حفاظتی میدیا بمباران کردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر