چهارشنبه، شهریور ۱۵، ۱۳۹۶

بیانیەی احزاب شرق کوردستان در رابطە با اعتراضات بانە

بدنبال اعتراضات امروز شهر بانە پس از کشتە شدن دو کولبر کورد، احزاب شرق کوردستان(حدک و حدکا) دو بیانیە منتشر کردند.
بنابر اخبار منتشر شدە در وبسایت های (کوردستان میدیا و کوردستان و کورد) در رابطە با درگیری های امروز شهر بانە، دفتر سیاسی دو حزب حدکا و حدک، بیانیەهایی منتشر کردە و از عموم مردم در شرق کوردستان درخواست اتحاد کردەاند.
در بخشی از بیانیەی منتشر شدە در وبسایت کوردستان میدیا آمدە است: ''علاوە بر محکوم کردن سیاست های رژیم ایران در برابر مردم کوردستان، واکنش امروز مردم بانە را تحسین کردە و از همەی اقشار مختلف جامعەی کوردستان خاستار حمایت از این جنبش هستیم".
همچنین در بیانیەی منتشر شدە در کوردستان و کورد اعلام شدە: 'حزب دمکرات کوردستان علاوە بر محکوم کردن کشتار کولبران، حمایت خود را از واکنش مردم بانە اعلام میکند".
رویدادهای امروز شهر بانە بدنبال کشتە شدن دو کولبر توسط نیروهای مسلح ایران بە وقوع پیوست و مردم مغازەهای خود را بە نشانەی اعتراض در این شهر تعطیل کە این امر با واکنش خشونت بار پلیس همراه بود.

منابع خبری از زخمی شدن تعدادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی در شهر بانە خبر دادەاند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر