دوشنبه، مهر ۱۰، ۱۳۹۶

شورای رهبری سیاسی کردستان بر ادامە پاسداری از رأی مردم تأکید کرد

بە گزارش کردستان٢٤، شورای رهبری همەپرسی استقلال کردستان روز یکشنبە ١٠ مهرماه در آخرین نشست خود بە "شورای رهبری سیاسی کردستان- عراق تغییر نام داد.

شورای رهبری سیاسی کردستان، در اولین نشست خود بە ریاست مسعود بارزانی، آخرین تحولات مربوط به همەپرسی استقلال کردستان و واکنش‌‌های بغداد و دیگر کشورها بە این موضوع را مورد بعث و تبادل نظر قرار داد.

شورای رهبری سیاسی کردستان، ضمن قدردانی از شرکت گستردە اقلیت‌های قومی و دینی در همەپرسی و موفقیت تاریخی مردم کردستان، بر تداوم مذاکرات مسالمت آمیز با بغداد و دیگر همسایگان تأکید کرد.

شورای رهبری سیاسی اقلیم کردستان، ضمن استقبال از فراخوان آیت‌اللە سیستانی در جهت ادامە گفتگو میان طرفین، اعلام کرد کە رسما پیام مرجع شیعیان عرق را پاسخ خواهد داد.

این شورا، با تأکید بر حفظ ثبات اقلیم کردستان، هر نوع تهدید و مجازات جمعی مردم کردستان را مردود دانست و از موضع پارلمان کردستان در برابر اقدمات عجولانە بغداد علیە مردم کردستان حمایت کرد.

رهبری سیاسی کردستان، بە جامعه جهانی اطمینان داد کە همەپرسی و رأی مسالمت‌آمیز ملت کرد بە هیچ وجه ثبات و آشتی منطقه را تهدید نمی‌کند و این شورها خوهان احترام جامعه جهانی بە ارادە و رأی ملت کردستان است.

شورای رهبری سیاسی، ضمن قدردانی از نقش رسانە‌ها در روند برگزاری همە‌پرسی، بر ضرورت نقش رسانە‌های داخلی در حراست از مانفع ملی و میهنی تأکید کرد و خواستار تعیین چارچوبی برای محدود کردن راسانە‌هایی شد کە در مخالف با مردم کردستان بە جنگ روانی می‌پردازند.

شورای رهبری سیاسی کردستان، حفظ وحدت جریانهای سیاسی کردستان را ضامن پاسداری از دستاوردهای ملت کرد دانسته و بر مشروعیت و حراست از دستاوردهای مردم کردستان تأکید کرد.

رهبری سیاسی کردستان در پایان این بیان‌نامە با تأکید بر ادامە مذاکرات مسالمت‌آمیز با بغداد آمدە است کە مردم کردستان بە هیچ وجه از تصمیم سوم مهرماە و حق تعیین سروشت خویش عقب نخواهد نشست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر